DocTruyenChuFull.Live

Nhập Số Chương Để Tìm Chương VD: 200
Nghịch Thiên Cuồng Phượng: Tu La Tiểu Thú Phi

Nghịch Thiên Cuồng Phượng: Tu La Tiểu Thú Phi

Chương mới nhất Danh sách chương

Nghịch Thiên Cuồng Phượng: Tu La Tiểu Thú Phi. Đương trọng sinh gặp gỡ xuyên qua, đương phúc hắc gặp gỡ xảo trá, ai kỹ cao một bậc?

Nàng là danh môn quý nữ, sinh ra với quỷ tiết, thế nhân trong mắt điềm xấu chi nữ, cha không đau nương mềm yếu. Đích nữ tôn sư, lại mỗi người hèn hạ, khinh nhục chi, mệnh như cỏ rác, ti như bụi bậm.