DocTruyenChuFull.Live

Nhập Số Chương Để Tìm Chương VD: 200
Vô Cực Ma Đạo
Chương 10 bọ ngựa bắt ve

Ngọc giản công pháp tuy rằng đều không phải là tuyệt thế ma công, lại là trước mắt Đinh Hạo nhất yêu cầu, vô cực ma công bí pháp tuy rằng siêu tuyệt, nhưng đều là yêu cầu cường đại chân nguyên duy trì mới có thể sử dụng, lấy Đinh Hạo tích cốc trung kỳ tu vi căn bản là tu luyện không được.

Trần Lĩnh sở lưu một ít công pháp lại là Đinh Hạo trước mắt có thể tu luyện, vừa mới Đinh Hạo cùng Trương Lợi ba người đánh nhau hoàn toàn là dựa vào thân thể cường tráng tiến hành tranh đấu, tuy rằng đối thượng mang trinh đều, vương vân phi hai người cũng không có hại, nhưng Trương Lợi người này làm chính mình hoàn toàn không năng lực phản kháng, một phương diện là chính mình cùng hắn cảnh giới chênh lệch quá lớn, về phương diện khác là bởi vì chính mình gần người công kích liền tới gần hắn cơ hội cũng chưa, nhưng có Trần Lĩnh này đó công pháp, chính mình tuy rằng cũng đối Trương Lợi cấu không thành uy hiếp, nhưng cũng đều không phải là hoàn toàn mặc người xâu xé!

Vẫn như cũ đi vào hồ sâu bí động tiến hành lại lần nữa bế quan, Đinh Hạo cảm thấy nơi này có thể là Vô Cực Ma Tông nội nhất bí ẩn an tĩnh nơi!

Không có tám Sí Tử Mãng nội đan trợ giúp, tu luyện tiến bộ có chút thong thả, nhưng Đinh Hạo lại vẫn như cũ ỷ vào chính mình khắc khổ cứng cỏi sinh sôi từ tích cốc trung kỳ đề cao tới rồi khai quang lúc đầu, này quá trình dùng Đinh Hạo gần ba năm thời gian.

Trần Lĩnh sở lưu thích hợp chính mình tu luyện pháp quyết nghiệp cũng tu luyện xong.

Trói linh quyết, có thể đem tu vi cảnh giới cùng chính mình gần giả trói buộc ba giây tả hữu, đừng nhìn chỉ có ba giây, nhưng ở tranh đấu trung lại có thể khởi quyết định họ tác dụng, chỉ là này công pháp cần thiết gần người mới có thể sử dụng, hơn nữa sử dụng khi còn có bạch liên dường như quang mang, nếu người khác tiểu tâm một chút hoàn toàn có thể phòng bị, nhưng đối Đinh Hạo tới nói đã là hiếm có thứ tốt.

Hàn phách quyết, công kích địch nhân khi mang thêm hàn khí thương tổn, đáng tiếc này pháp tàn khuyết không được đầy đủ, Đinh Hạo cũng không thể hoàn toàn phát huy nó uy lực, nhưng là phối hợp Nghịch Thiên Ma Kiếm sử dụng lại có thể đền bù này không đủ chỗ, uy lực vẫn làm cho Đinh Hạo cảm giác vừa lòng, cái khác mấy cái công pháp cũng đều tàn khuyết không được đầy đủ, Đinh Hạo cũng nhìn không ra có cùng tu luyện tất yếu.

Mà tám Sí Tử Mãng ở đem này mẫu mãng thịt như tằm ăn lên sạch sẽ, mặt khác hấp thu Đinh Hạo một viên cực phẩm linh thạch sau, cũng đã thức tỉnh, đã có ba trượng tới trường, nhân Đinh Hạo cắn nuốt này mẫu nội đan duyên cớ, đã đem Đinh Hạo trở thành duy nhất thân nhân, Đinh Hạo đã có thể cùng với tiến hành câu thông, cũng là một đại bang tay.

Lúc này Đinh Hạo tin tưởng nếu lại cùng Trương Lợi tranh đấu, ỷ vào này mấy thứ trợ giúp, tuy không dám nói có thể thắng dễ dàng Trương Lợi, lại cũng chưa chắc sẽ rơi xuống phong, đương nhiên tiền đề là mấy năm nay trần lợi không chút tiến bộ, nếu không nếu cảnh giới kéo ra quá lớn, chính mình thủ thắng xác suất vẫn là cực thấp!

Cảm giác lại một mặt tu luyện tiến bộ cũng sẽ không quá lớn, tu luyện cũng là tu tâm, nếu chính mình rèn luyện không đủ rất khó lại có lớn hơn nữa đột phá, mà chính mình tu luyện một ít phù chú cùng trận pháp cơ sở tài liệu lại không bất luận cái gì tiến triển, lần trước vốn định thu thập một ít, nhưng lại bởi vì Trương Lợi ngoài ý muốn xuất hiện quấy rầy kế hoạch của chính mình!

Trần Lĩnh ngọc giản có một ít cơ sở tài liệu ghi chú, ghi rõ này đó tài liệu ở Đoạn Hồn Sơn xuất xứ, điểm này làm Đinh Hạo càng vì vui mừng, chính mình tìm kiếm khi hoàn toàn không cần nhiều đi đường vòng, này cũng làm Đinh Hạo đối Trần Lĩnh có một chút hảo cảm.

Tuy rằng Trần Lĩnh vẫn luôn đều đối chính mình không có hảo ý, nhưng cũng đúng là hắn đem chính mình đưa tới như thế một cái thần bí khó lường tu chân thế giới, từ điểm đó tới xem Trần Lĩnh đối chính mình vẫn là có chút ân huệ, nếu không chính mình chỉ sợ vĩnh viễn đều ở núi sông lặp lại tiền nhân bước đi, mà chết thân lục lục vô vi đi!

Sửa sang lại một chút trên người đồ vật, Đinh Hạo liền rời đi bí động!

Đoạn Hồn Sơn chạy dài mấy vạn dặm, nguyên nhân chính là núi này linh khí dư thừa, kỳ hoa dị thảo, quái thạch hung thú càng là vô số kể! Các loại bí động hồ sâu càng là nhiều như lông trâu, đối người tu chân tới nói đến là tài liệu sung túc, đúng là như thế nếu không biết nơi nào có chính mình yêu cầu đồ vật, tìm kiếm lên cũng là phi thường phiền toái, cũng may Trần Lĩnh ngọc giản bên trong đối một ít cơ sở tài liệu xuất xứ đều có giới thiệu, tỉnh Đinh Hạo cực đại công phu!

Tránh đi ly cái khác mấy cái tông phái so gần mẫn cảm địa vực, dùng mấy tháng thời gian, Đinh Hạo đã đem một ít chính mình sở yêu cầu cơ sở tài liệu bắt được thất thất bát bát, mà tê giác một sừng là hiện tại nhất yêu cầu tài liệu chi nhất, chỉ là mà tê giác chỉ lui tới ở hoắc đồng sơn động phụ cận, chỉ là nơi này nãi Huyết Sát Tông cùng Thị Hồn Tông chỗ giao giới, tuy nói mà tê giác cũng không phải gì đó trân quý chi vật, nhưng này hai tông môn người lại thường xuyên ở chỗ này lui tới.

Hai tông thực lực rất là cường thịnh, vạn nhất gặp được tranh chấp lên, bằng chính mình tu vi liền tính mượn dùng Nghịch Thiên Ma Kiếm tốc độ, gặp được Nguyên Anh kỳ trở lên người tu ma chính mình chỉ sợ liền chạy trốn đều không kịp.

Cân nhắc vừa lật vẫn là nguyện ý mạo này nguy hiểm, làm việc chân tay co cóng không phải Đinh Hạo họ cách, Đinh Hạo đem tâm thần tập trung, cẩn thận tìm tòi chấm đất tê giác dấu vết, trải qua một canh giờ nỗ lực, rốt cuộc công phu không phụ lòng người, thuận lợi tìm được rồi hai cái mà tê giác, nhất kiếm đi xuống hai thú tài giỏi liền cùng thân thể chia lìa, thú nhận tám Sí Tử Mãng đem hai thú thân thể cắn nuốt sạch sẽ sau, nhìn nhìn mà tê giác giác, tỉ lệ thế nhưng thật tốt, không cấm cảm khái chính mình vận khí chi hảo.

Tám Sí Tử Mãng ở tùy Đinh Hạo này mấy tháng tìm tòi trung nổi lên rất lớn tác dụng, ma thú bình thường đối tám Sí Tử Mãng hoàn toàn không năng lực phản kháng, đến tỉnh Đinh Hạo không ít công phu, tám Sí Tử Mãng mấy năm nay đi theo Đinh Hạo bên người chỗ tốt cũng vớt không tốt, Đinh Hạo tuy biết chính mình ngọc giản linh dược ngọc thạch trân quý, nhưng gần nhất chính mình trước mắt dùng chi không thượng, thứ hai tái hảo vật phẩm, nếu thực lực của chính mình đủ cường hoàn toàn có thể lại lần nữa đến tới, Đinh Hạo đến không nghĩ tới đi danh sơn đại xuyên chính mình sưu tầm, cường lấy hào đoạt mới là hắn ý tưởng, hơn nữa tám Sí Tử Mãng đối những cái đó vật phẩm tiêu hao cũng không tính nhiều, bởi vậy cơ bản tám Sí Tử Mãng muốn ăn cái gì liền cấp cái gì, ở linh dược ngọc thạch không ngừng dễ chịu hạ, thế nhưng ẩn ẩn có đột phá tiến hóa dấu hiệu.

Lúc này bên tai đột nhiên truyền đến khắc khẩu thanh, Đinh Hạo đột cả kinh, vốn định lập tức sấn kiếm bỏ chạy, nhưng hai người nói chuyện nội dung lại đã truyền vào trong tai.

“50 năm một lần hồn luyện tông sẽ lập tức liền phải tới rồi, đỗ minh uy ngươi không bế quan hảo hảo tu luyện ở đây làm cái, xem ngươi mới đến khai quang trung kỳ chỉ sợ liền huyết sát chân kinh tầng thứ ba cũng chưa tu xong đi, miễn cho đến lúc đó liền tiến vào tư cách cũng chưa a!” Một tiếng cười lạnh về sau thanh dẫn đầu truyền vào Đinh Hạo trong tai!

“Hắc hắc, ta là mới đến khai quang trung kỳ, ngươi không cũng chỉ là khai quang hậu kỳ mà thôi, bất hòa ta giống nhau không có tiến vào tư cách, lần trước các ngươi Thị Hồn Tông giống như chỉ có ba người tồn tại xuất hiện đi, chúng ta Huyết Sát Tông cố nhiên không được, nhưng cũng có năm người ra tới, đến so các ngươi nhiều hai cái đi! Thật không hiểu ngươi có gì cười nhạo ta tư cách!” Một khác thanh cười lạnh thanh cũng đã truyền đến, chỉ là so vừa rồi thanh âm khàn khàn rất nhiều!

Vừa nghe hai người tu vi cũng không so với chính mình cao quá nhiều, tuy nói thủ thắng gian nan, nhưng tự bảo vệ mình đã có thừa, ngược lại không vội mà đi rồi, hơn nữa đối bọn họ theo như lời hồn luyện tông sẽ cũng cực kỳ tò mò, lại tiếp cận một khoảng cách, xác định bọn họ phát hiện không được chính mình thời điểm bắt đầu dùng tâm linh nghe!

“Nếu không phải các ngươi Huyết Sát Tông dựa vào chính mình môn nhân hồn phi phách tán, sao có thể tồn tại năm người ra tới, đối người một nhà đều như thế tàn nhẫn, quả nhiên vô sỉ!” Cười nhạo lại lần nữa truyền đến.

“Vật cạnh thiên trạch, người thích ứng được thì sống sót! Chúng ta người tu ma vốn là nên như thế, chỉ cầu kết quả, không xem qua trình! Này đó tạm thời không nói, vì sao ngươi cũng sẽ tại nơi đây, ta nãi y âm dương hòa hợp tông Tưởng như mây chi ước tới nơi đây, ngươi sẽ không xem nơi này phong cảnh hảo quá tới ngắm hoa đi, hắc hắc, Hách huynh tốt nhất lảng tránh một chút, không cần quấy rầy ta mỹ sự!” Kêu đỗ minh uy giả tự đắc nói.

“Nga, ngươi cũng là chịu Tưởng như mây chi ước tới đây, không khéo tại hạ cũng là như thế, Tưởng như mây tuy là âm dương hòa hợp tông đệ tử đời thứ ba nhưng âm dương ma công cũng có chút thành tựu, nếu cùng nàng giao hợp tư vị khẳng định cũng là dục tiên dục tử, hắc hắc, âm dương hòa hợp tông đệ tử tác phong ngươi ta cũng đều biết, xem ra hôm nay chúng ta chỉ có một người có thể có này hưởng dụng thù vinh, đỗ minh uy, ngươi không phải đối thủ của ta nhân lúc còn sớm lảng tránh đi, tránh cho khó coi!” Người này liên thanh cười lạnh.

“Hách thành trọng, ngươi cũng bất quá so với ta cao nửa trù tu vi, ta đến không tin ngươi có thể lấy ta như thế nào!” Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, người này đảo thâm minh này lý, cũng không thấy hắn có gì động tác, một đôi chân gà âm dương việt đã mang theo huyết sắc sương đỏ hướng tới Hách thành trọng cấp tốc chộp tới.

“Gạo chi châu, cũng dám cùng hạo nguyệt làm vẻ vang, tuy nói ngươi chân gà âm dương việt cũng coi như một bảo, nhưng bằng ngươi huyết sát chân kinh ba tầng không đến tu vi ngự khởi, có thể nào phát huy hắn uy lực, còn muốn cùng ta tranh đoạt, thật sự không chỉ chết sống!” Người tùy lời nói khởi, một trương bị mặt quỷ âm hồn toàn thân quấn quanh cờ đen hướng tới chân gà âm dương việt đánh đi, mới vừa vừa tiếp xúc mặt quỷ âm hồn liền lệ liệt nổ bắn ra, như bạch tuộc tám chân đem chân gà âm dương việt hoàn toàn bao lấy.

“Không nghĩ tới ngươi thế nhưng đem thích hồn cờ tu luyện tới rồi trăm quỷ hoành hành nông nỗi, hôm nay tính ta xui xẻo, đem chân gà âm dương việt trả ta như vậy đừng quá!” Nhìn đến thích hồn cờ uy lực, đỗ minh uy bắt đầu chột dạ!

“Ăn mệt liền muốn chạy, kia có như vậy tiện nghi sự tình! Hắc hắc!” Lại một cờ hướng tới đỗ minh uy đánh tới, trên lá cờ mặt quỷ âm hồn tựa dục ly cờ mà đi, ở đỗ minh uy còn không có tới cập chạy trốn khi liền đem hắn hoàn toàn bao ở.

“Hách thành trọng ngươi dám như thế đối ta, Huyết Sát Tông tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi!” Đỗ minh uy lạnh giọng thét chói tai! Thích hồn cờ thượng mặt quỷ âm hồn như máu đỉa nhuyễn hút đỗ minh uy thân thể, đỗ minh uy cao lớn thân thể huyết nhục tiêu hết mà dần dần tế gầy.

“Ngươi lập tức liền sắp chết còn cãi bướng, ở ta thích hồn cờ hạ ngươi liền hồn phách cũng chưa, nay rằng việc có ai biết, liền tính ngươi huyết sát phát hiện lại như thế nào, chúng ta Thị Hồn Tông còn sợ ngươi Huyết Sát Tông không thành!” Nhìn đến đỗ minh uy này dạng, Hách thành nặng không cấm đắc ý cuồng tiếu!

“Mẹ nó, ta chết cũng không buông tha ngươi!” Đỗ minh uy lạnh giọng thét chói tai trung, thân thể đột nhiên phát ra huyết sắc hồng quang, hướng tới Hách thành trọng vọt tới, mới bắt đầu hồng quang mỏng manh, mau đến Hách thành trọng trước mặt là đã huyết khí đại thịnh!

Hách thành trọng đắc ý biểu tình đột nhiên kinh hãi, hoảng loạn mà chạy, không lao ra vài bước liền nghe đỗ minh uy một tiếng tru lên “Huyết sát bạo liệt quyết”, toàn thân giống như hỏa yao ở không trung nổ mạnh, thích hồn cờ mặt quỷ âm hồn tựa hồ cũng cảm giác được nguy hiểm, hô một chút liền biến mất ở thích hồn cờ.

Nổ mạnh qua đi, đỗ minh uy liền một mau xương cốt cũng không lưu lại, mà Hách thành trọng chịu này lan đến, cũng ngã trên mặt đất, khóe miệng dật huyết, kịch liệt thở dốc! Trong miệng hùng hùng hổ hổ “Mẹ nó, Huyết Sát Tông người đều là kẻ điên, rốt cuộc ai sang này công pháp, sắp chết đều phải kéo người đệm lưng, còn hảo tiểu gia tuỳ thời sớm chạy nhanh, nếu không thật đúng là phải bị ngươi đắc thủ!”

“Khanh khách, ngươi vẫn là đem sức lực lưu tại nô gia trên người chạy đi, chạy nhanh có thể nhưng cũng không thể tiết mau a, nếu không như thế nào không làm thất vọng nô gia ước hẹn!” Một tiếng mềm mại nữ tử thanh âm ở Đinh Hạo bên tai nhớ tới!

;

Đọc truyện chữ Full